E-Lybra kvantni tretmani

KVANTNI TRETMANI

Kvantna medicina  kao vrsta energetske medcine, pojačani razvoj počinje krajem 70-ih prošlog veka. Temeljeći svoja dostignuća na činjenicama iz savremene fizike o vibracionom sklopu živog sveta gde je potpuno prevaziđena podela na materiju i energiju jer se materijom smatra stanje veoma zgusnute energije, kvantna medicina je razvila niz različitih modela gde se analiziranjem biopolja dolazi do značajnih informacija o stanju tela i potom, biorezonantnim balansiranjem, do poboljšanja zdravlja.

Veoma je značajno to što se promene otkrivaju već na nivou koji se tiče energetskog disblansa, na nivou atoma i molekula kada nema nikakvih značajnih ispoljavanja i kada je moguće izvršiti korekciju najuspešnije. Svaki sledeći nivo preko funkcionalnog do strukturnog poremećaja zahteva više rada i širi pristup. Većina savremenih aparata za kvantu medicinu su u potpunosti kompjuterizovani i pružaju komforan i kvalitetan tretman.

kvantni-tretmani
kvantni-tretmani-usluge

E-Lybra sistem

U našem centru se koristi jedna od najsavremenijih verzija kvantnih tretmana kroz kompletne ili pojedinačne, izabrane procedure. Uvek se preporučuje da prvi tretman  bude kompletan. U kompletnom tretmanu se, nakon uvodnog i pripremnog dela, prolazi kroz faze skeniranja biopolja kroz sve kategorije i sisteme i analiziranjem preko 360 000 frekvencija iz arhive uređaja. Izdvajaju se prioritetni delovi tela, procesi, funkcije koji su u dizbalansu.U sledećoj fazi se analiziraju i balansiraju 7 velikih energetskih centara (čakri). Zatim sledi rad na mentalnim i emotivnim dizbalansima, čišćenje nagomilanih negativnih emotivnih naboja, stresova, blokada. Sledeća je faza gde se istražuju i balansiraju delovi tela ili sistemi u celini. U narednoj fazi se dubinski analiziraju i balansiraju prioriteti određeni na samom početku. U ovoj fazi se mogu dodatno analizirati pojedinačni telesni sistemi, raditi detoksikacija, i podrška imunom sistemu. Nakon svega se radi završno skeniranje gde se uočava stepen napretka u konkretnom tretmanu i određuju dalje smernice. Nastavak balansiranja odabranih kategorija i podrška izbalansiranim delovima ostvaruju se preko specijalne kapsule koja se kalibrira u aparatu u toku tretmana i koja se potom nosi blizu tela. Time se obezbeđuje kontinuitet individualne biorezonantne terapije u dužem periodu. U toku i nakon tretmana nema nikakvih pratećih negativnih dešavanja, a napredak se ostvaruje kroz duži vremenski period dejstvom suptilnih energija koje aktiviraju i podstiču naše prirodne sile u telu.