Bahove cvetne esencije

202738681_187051793367513_3047144341048884186_n

Sistem Bahovih cvetnih esencija je nastajao početkom XX veka od strane engleskog infektologa i homeopate, ratnog lekara dr Edvarda Baha. Vođen neiscrpnim entuzijazmom, čak i kada je njegovo zdravlje bilo ozbiljno ugroženo, dr Bah je pronašao 39 preparata koji u potpunosti pokrivaju sva poznata mentalna i emotivna stanja kod ljudi. Završivši svoj rad na poduhvatu koji je trajao duže od dve decenije, u potpunosti je shvatio vezu između uma i emocija s jedne i fizičkih manifestacija poremećaja i oboljenja s druge strane što je detaljno opisivao u svojim knjigama. Prvih 12 esencija koje je pronašao, nazvao je ,,Dvanaest iscelitelja“ i one, između ostalog, daju odgovore za 12 osnovnih tipova ličnosti.

Sve preparate je podelio po svojim karakteristikama u 7 grupa:

  1. Za one koji pate od straha
  2. Za one koji pate od nesigurnosti
  3. Nedostatak interesa za aktuelna zbivanja
  4. Usamljenost
  5. Preosetljivost na uticaje i ideje
  6. Utučenost ili očaj
  7. Preterana zainteresovanost za dobrobit drugih

Poslednji preparat, pod brojem 39 predstavlja jedinu gotovu kombinaciju od 5 esencija koji se koristi u urgentnim stresnim i traumatičnim situacijama (Rescue Remedy).
U razgovoru sa sertifikovanim Bahovim praktičarem, dolazi se do trenutno potrebne, individualne kombinacije od najviše 7 preparata koji se koriste po dogovorenoj dinamici, najčešće više od 4 puta dnevno po 4 kapi, po potrebi i češće. Pravilno odabrane kombinacije preparata, dovode do napretka u prevazilaženju blokada , izazova, trauma, a kako svako ljudsko biće ima slojevitu strukturu ličnosti, vremenom se ti slojevi osvešćuju kroz rad sa praktičarom, odvajajući se poput slojeva luka.
Svi Bahovi preparati su potpuno prirodni i bezbedni za primenu i nikada nije zabeležena ni jedna kontraindikacija ili neželjeno dejstvo. Mogu ih koristiti svi, čak i bebe, trudnice, stariji ljudi.
Najčešći izazovi koji se danas tretiraju Bahovim kapima su: stresovi na poslu, problemi učenja i koncentracije , izazovi starijeg životnog doba, partnerski odnosi, traumatična iskustva, odnosi sa ljudima u okruženju, izazovi migracija, trudnoća, roditeljstvo, hiperaktivnost kod dece i mnogi drugi.

Poslednje sa blog-a