Bahove kapi

BAHOVE KAPI

Mentalno i emotivno stanje svakoga od nas ne zavisi samo od onoga šta nam se dešava već najviše od naše reakcije na ta dešavanja. Ta reakcija  je odraz nivoa usklađenostii sa sopstvenom prirodom.  Izazovi kod kojih nam Bahove kapi pomažu su: strah, strepnja, briga, nezadovoljstvo nestrpljivost ,malodušnost, potištenost, tuga, očaj, bes, pesimizam, nedostatak samopouzdanja, neodlučnost, sumnjičavost, ravnodušnost, zavist,posesivnost, ljubomora ,mržnja i drugo.

Bach Flower Remedies - Alternative or Complementary Medicine Treatment