Blog/informacije

Aspen i Bl 54

  U praksi se dokazuje izuzetno korisno i dopunjavajuće sadejstvo akupunkture ili akupresure i Bahovih kapi. Pokazano je da upravo Bahove kapi mogu izvršiti stimulaciju

detaljnije