Blog/informacije

Budin trougao i Bahove kapi

Jedna izvrsna lokacija za lokalnu aplikaciju Bahovih kapi je u zoni akupunkturnih tačaka P6, HT7, LU9 poznatoj kao ,,Budin trougao”. Dr Bach je takođe preporučivao

detaljnije

Aspen i Bl 54

  U praksi se dokazuje izuzetno korisno i dopunjavajuće sadejstvo akupunkture ili akupresure i Bahovih kapi. Pokazano je da upravo Bahove kapi mogu izvršiti stimulaciju

detaljnije